Zenička industrija mlijeka, dioničko društvo "ZIM" d.d.  
Kanal 32, Zenica, Bosna i Hercegovina 
Tel. +387 32 457 484 
Fax. +387 32 457 358 
E-mail: zimze@bih.net.ba 
|ZIM|O nama|Proizvodni program|Otkup sirovina |Prodaja i distribucija|Priznanja|Mlijeko|Kontakti|

 O nama
 Historija kompanije
 Djelatnosti
 Razvojni koraci
 Ciljevi

Razvojni koraci
Razvojni koraci Zeničke industrije mlijeka "ZIM" d.d. su:

dostizanje instalisanog kapaciteta
do 50.000 litara dnevne proizvodnje i proširivanje istog,

instalisanje nove moderne opreme u tehnologiji proizvodnje i prerade,

realizacija pojedinačnih projekata u razvoju sirovinske osnove, implementacija EU standarda,

razvoj novih proizvoda na bazi proizvoda sa dodacima, sirnih namaza, salamurskog sira i proizvoda iz kozijeg i ovčijeg mlijeka,

uvođenje novih sistema kontrole kvaliteta (HACCP, ISO) i stalno educiranje kadrova u novim trendovima,

razvoj marketinškog pristupa u proizvodnji, preradi i plasmanu mlijeka i mliječnih prerađevina.

Ciljevi >>

ZIM - Početna stranica